Actie 1001 hectare van LTO en Urgenda: Meer kruidenrijk grasland in Losser

4 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Losser ondersteunt haar boeren bij duurzame ontwikkeling met een bijdrage van € 10.000 aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’. Deze actie is een initiatief van LTO Noord en Urgenda. Met dit geld kan 70 hectare regulier grasland worden omgezet naar kruidenrijk grasland, wat ten goede komt aan de biodiversiteit.

Kruidenrijk grasland versus regulier grasland

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen ten opzichte van regulier grasland. Er zijn veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen aanwezig, wat goed is voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen op hun beurt voor meer vogels. De vlinderbloemige planten in het grasland binden stikstof uit de lucht, en het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor een betere waterberging.

Reacties op de actie

LTO-bestuurder Martin Oldenhof is verheugd over de steun van de gemeente Losser: “Met deze actie laten we zien dat de agrarische sector thema’s als biodiversiteit serieus neemt,” zegt hij. Milad Lahdo, wethouder gemeente Losser, beschrijft het verbeteren van de biodiversiteit als een belangrijk doel voor de gemeente: “Het is mooi om te zien dat Urgenda en LTO op dit punt de handen ineen hebben geslagen. Als gemeente Losser dragen we graag ons steentje bij om van deze actie een blijvend succes te maken.”

Over de actie ‘1001ha’

LTO Nederland en Urgenda startten de actie ‘1001ha’ in september 2020 om boeren te helpen met verduurzamen. Dankzij financiële ondersteuning van donateurs zoals Losser, krijgen deelnemende boeren een korting op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels met meer monocultuur. Inmiddels doen meer dan 1400 boeren in Nederland mee aan de actie.