Extra financiering nodig voor kindcentra Olst en Wijhe

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Door een aanzienlijke rentestijging in 2023 zijn de rentelasten voor de kindcentra in Olst en Wijhe hoger uitgevallen dan eerst was gepland. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om deze extra kosten op te nemen in de kadernota 2025-2028.

Verhoogde rentelasten

Het gaat om een verhoging van €40.000 voor het kindcentrum in Olst in 2026 en €30.000 voor het kindcentrum in Wijhe in 2027.

Toename leerlingenaantal

Recente leerlingenprognoses tonen bovendien aan dat het aantal leerlingen voor het kindcentrum in Wijhe hoger zal zijn dan aanvankelijk verwacht. De oorspronkelijke schatting ging uit van 587 leerlingen, maar nu worden er 645 leerlingen verwacht over een gemiddelde van 15 jaar. De groei in leerlingenaantal is het directe gevolg van de toename in inwoners door nieuwe woningbouw.

Wethouder Judith Compagner zegt hierover: “Met meer kinderen hebben we een groter kindcentrum nodig. Door ruimtes slim in te richten kunnen ze bovendien multifunctioneel worden gebruikt. Hierdoor is het gebouw ook geschikt voor toekomstige generaties.”

Door de toename van het aantal leerlingen in Wijhe worden de extra jaarlijkse kosten voor het kindcentrum geschat op €35.000 in 2027. Het college stelt daarom voor om ook dit bedrag op te nemen in de kadernota 2025-2028.