Alle Bornse Dromen gebundeld in Omgevingsvisie

8 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Borne heeft de Omgevingsvisie voor Hertme, Zenderen en Borne vormgegeven aan de hand van de inbreng van haar inwoners. Tijdens de Bornse Dromen Dagen, die dit voorjaar plaatsvonden, deelden de inwoners hun unieke ideeën en aandachtspunten. Dit resulteerde in een bundeling van ruim achthonderd dromen in een (online) boekje, dat nu als input dient voor de Omgevingsvisie.

Van dromen naar beleid

De gemeente gaat nu aan de slag met de verzamelde dromen. Begin 2024 vinden er gesprekken plaats met de gemeenteraad over verschillende thema’s die uit de dromen naar voren kwamen, zoals mobiliteit, duurzaamheid, cultureel erfgoed en openbare ruimte. De uitkomsten van deze gesprekken zullen leiden tot een ontwerp-Omgevingsvisie, waarna de formele vaststellingsprocedure begint. Het is belangrijk om te benadrukken dat de Omgevingsvisie een dynamisch proces is en kan worden aangepast door beleidswijzigingen.

Nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Borne is een gevolg van de Omgevingswet die per 1 januari 2024 van kracht wordt. Deze wet is ontworpen om de samenhang in de aanpak van de leefomgeving te verbeteren. Het biedt ruimte voor lokaal maatwerk en streeft naar betere en snellere besluitvorming.