Bestrijding eikenprocessierups start in april in Hof van Twente

4 maanden geleden gepubliceerd

In april start Gildebor, in opdracht van de gemeente Hof van Twente, met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De rupsen worden bestreden voordat ze hun brandharen krijgen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de avond of nacht, wat geluids- of verkeershinder kan veroorzaken.

Bestrijdingsmethode

De bestrijding start een paar dagen nadat de eerste rupsen tevoorschijn komen. Dit is meestal begin april. De rupsen worden bestreden met nematoden, kleine aaltjes die alleen de rupsen doden. Deze nematoden worden met een hogedrukspuit in de boomtoppen gespoten. Om alle rupsen te raken, wordt de boomtop volledig natgespoten. Het gebruikte middel is biologisch en ongevaarlijk voor mensen, (huis)dieren en planten.

Locaties en natuurlijke bestrijding

De preventieve bestrijding wordt alleen toegepast op gemeentelijke eikenbomen binnen de bebouwde kom. In het buitengebied wordt geen bestrijding uitgevoerd, met enkele uitzonderingen zoals scholen in het buitengebied.

De gemeente stimuleert ook de inzet van natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Dit wordt onder andere gedaan door meer bloeiende plantensoorten te planten en te zaaien, die insecten aantrekken die natuurlijke vijanden zijn van de rups. Ook vogels eten de eikenprocessierupsen, waardoor de overlast is afgenomen en minder nematoden hoeven te worden toegepast.

Mogelijke overlast

Bespuiten met nematoden kan alleen in de avond of nacht gebeuren, omdat UV-straling van zonlicht de nematoden afbreekt. Deze bespuiting kan geluids- en verkeersoverlast veroorzaken. De bespuiting vindt plaats in twee rondes om ook de rupsen die later uit het ei komen te bestrijden.

Voor meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijding ervan wordt verwezen naar de website van de gemeente Hof van Twente en naar www.processierups.nu.