Bewonersbijeenkomst Burgemeester Backxlaan Nieuwleusen op 4 oktober

7 maanden geleden gepubliceerd

Sinds mei is de gemeente Dalfsen druk in de weer om, in samenwerking met inwoners en ondernemers, een aantrekkelijke visie te ontwikkelen voor de Burgemeester Backxlaan en omgeving. De focus ligt op een prettige woon- en werkomgeving, met een efficiënt verkeersplan voor Nieuwleusen. Op 4 oktober wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd in Kulturhus De Spil, waar de concept-visie wordt voorgelegd aan alle betrokkenen.

Inbreng van de gemeenschap

Inwoners van Nieuwleusen zijn in verschillende stadia betrokken bij het project. Er is gevraagd om ideeën, wensen en opmerkingen te delen over de Burgemeester Backxlaan en omstreken, inclusief het verkeer. Op basis van gesprekken, enquêtes en diverse onderzoeken zijn scenario’s ontwikkeld die op 5 juli zijn gepresenteerd. De feedback op deze scenario’s is verwerkt tot bouwstenen voor de concept-visie.

Backxcafé op 4 oktober

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 4 oktober wordt de concept-visie voorgelegd aan de inwoners en andere betrokkenen. De gemeente nodigt iedereen uit om hieraan deel te nemen. De input van deze avond wordt verwerkt in de definitieve visie, die begin 2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Het Backxcafé vindt plaats in Kulturhus De Spil. Inwoners en belangstellenden zijn van harte welkom om mee te kijken en/of te praten. Aanmelden voor deze avond kan via de website van de gemeente Dalfsen.