Bezoek aan de Elshof door de gemeente op 14 maart

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Op donderdag 14 maart brengt de gemeente een bezoek aan de Elshof. Het Plaatselijk Belang Elshof heeft een programma voorbereid voor kernenwethouder Hans Olthof en burgemeester Sietske Poepjes. Tijdens dit bezoek is er ruimte voor vragen en discussie.

Ontmoeting met de nieuwe burgemeester

Het programma start met een kennismaking met burgemeester Sietske Poepjes. Na haar introductie is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.

Kennismaking met de wijkagent

Het publiek krijgt ook de kans om kennis te maken met wijkagent Recep Durmus. Hierbij is er, net als bij de burgemeester, volop de mogelijkheid om vragen te stellen.

Alle belangstellenden zijn welkom in het buurthuis op de Elshof, gelegen aan de Elshof 19a. Het programma begint om 20.00 uur.