College van B&W Olst-Wijhe wil beslissing nemen over aanleg zonneveld

10 maanden geleden gepubliceerd

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Olst-Wijhe is van plan om een beslissing te nemen over de aanleg van een zonneveld aan de Daslever in Wijhe. Het college zal de gemeenteraad vragen in te stemmen met de ontwerpvergunning voor het zonneveld Daslever. Deze wordt ook wel een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ genoemd.

Voorwaarden en beleid voor zonnevelden

In 2020 heeft de gemeente Olst-Wijhe beleid opgesteld voor de overgang naar duurzame energie op lokaal niveau en op de schaal van Olst-Wijhe. Veel inwoners hebben toen input gegeven en meegepraat over de voorwaarden waaronder zonnevelden in de gemeente zouden worden toegestaan. Op basis van deze voorwaarden hebben initiatiefnemers van zonnevelden hun plannen ontwikkeld.

Concreet plan voor zonneveld Daslever

Voor het zonneveld Daslever is nu een concreet plan gemaakt. De omgevingsvergunning is aangevraagd door Duurzaam Daslever B.V. De gemeenteraad zal op 25 september beeldvormend over het plan, het proces en de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ praten.

Openbare raadsvergaderingen en inzageperiode

Na de beeldvormende raadsvergadering volgen nog een oordeelsvormende en besluitvormende raadsvergadering. Deze vergaderingen zijn openbaar. Als de raad uiteindelijk akkoord gaat, wordt de ontwerpvergunning zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen mensen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden beoordeeld en kunnen leiden tot wijzigingen in het plan. Het college stelt uiteindelijk het definitieve plan vast en geeft daarmee de vergunning af voor de bouw en ontwikkeling van het zonneveld.