Gemeente Dalfsen start campagne 'Terugwinnaars' om afvalrecycling te bevorderen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Dalfsen heeft de campagne ‘Terugwinnaars’ gelanceerd, een initiatief gericht op het verhogen van de recycling van afval. De campagne is een samenwerking met afvalinzamelaar ROVA en is bedoeld om inwoners bewust te maken van het belang van afval scheiden.

Meer doen met afval

De gemeente Dalfsen wil meer doen met afval. Het doel is om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te winnen. Helaas is het pmd-afval (plastic, metaal, drankkarton) in de gemeente vaak vervuild, wat recycling bemoeilijkt. Deze vervuiling kan leiden tot de afkeuring van een hele vracht afval, met hoge kosten voor de inwoners als gevolg.

Het probleem van vervuiling

Ondanks dat de inwoners van Dalfsen hun afval al scheiden, is er ruimte voor verbetering. Veel pmd-afval is vervuild, wat het onmogelijk maakt om er nieuwe grondstoffen uit te winnen. Zelfs een lichte vervuiling kan al ernstige gevolgen hebben. Als er maar één vervuilde container in een vracht zit, wordt de hele lading afgekeurd en bij het restafval gegooid. Dit restafval wordt verbrand, wat aanzienlijk meer kost dan het recyclen van goed gescheiden afval.

De Terugwinnaars

Het ‘Terugwinnaars’ initiatief heeft als doel de inwoners bewust te maken van het belang van afvalscheiding. Wethouder André Schuurman benadrukt het belang van een duurzame aanpak en stelt dat iedereen gemakkelijk kan bijdragen aan een beter milieu door het afval correct te scheiden.

Om de inwoners te helpen met het scheiden van hun afval, gaan zogenaamde ‘Voorlopers’ van ROVA de wijk in. Deze Voorlopers controleren de inhoud van de containers. Containers met vervuild afval worden niet geleegd. In plaats daarvan wordt er een hangkaartje aan de container bevestigd met instructies over welk afval verwijderd moet worden.

Een duurzame toekomst

De gemeente Dalfsen zet zich in voor een duurzame toekomst waarin afval wordt gezien als een waardevolle bron van grondstoffen. Deze campagne is een belangrijke stap in de richting van een schonere en groenere omgeving voor toekomstige generaties.