Gemeente Dalfsen eert vrijwilligers voor hun hulp aan statushouders en Oekraïense vluchtelingen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Gisteravond, op 5 maart 2024, hebben burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag een groep vrijwilligers bedankt voor hun aanzienlijke hulp bij het schoonmaken en inrichten van panden voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Dalfsen.

Vrijwilligers bieden een warm thuis

De vrijwilligers hebben hard gewerkt om een warm en veilig thuis te creëren voor mensen die hun eigen land hebben moeten verlaten vanwege onveiligheid, vaak in de vorm van oorlog en geweld. Het samenzijn in Buitenplaats Vechterweerd bood de gelegenheid om terug te blikken op hun prestaties, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Burgemeester Van Lente sprak haar waardering uit voor de vrijwilligers: “Het is vreselijk dat zoveel mensen op de vlucht zijn vanwege nare omstandigheden. Het is mooi om te zien dat we mede door de inzet van deze prachtige vrijwilligers een warm en schoon thuis en daarmee een warm welkom in Dalfsen kunnen bieden.”

Samenwerken voor een betere toekomst

Bij het creëren van woningen voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen zijn diverse werkgroepen en stichtingen betrokken geweest, waaronder de Thuisgevers Nieuwleusen, Werkgroep Huisvesting statushouders/vluchtelingen Dalfsen, Werkgroep Sociaal Steunpunt parochie Lemelerveld, en Werkgroep Hersteld Hervormde Evangelisatievereniging Rehoboth.

Wethouder Uitslag benadrukte het belang van deze samenwerkingen: “Mooi om de verhalen en ervaringen te horen en ook de verbeterpunten, zodat we dit vanuit de gemeente steeds beter kunnen doen. Het is prachtig om de gezamenlijke passie bij deze groep vrijwilligers te zien. Vanuit de gemeente zijn we echt heel dankbaar en trots op de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente.”

Het evenement was niet alleen een gelegenheid om de vrijwilligers te bedanken, maar ook om te reflecteren op de bereikte resultaten en te kijken naar verbeterpunten voor de toekomst. De gemeente Dalfsen blijft zich inzetten om een veilig en gastvrij thuis te bieden aan iedereen die veiligheid zoekt.