Eerste ronde incidentele subsidie gemeente Losser begint

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Losser biedt financiële steun aan activiteiten die de gemeenschap ten goede komen. Inwoners, verenigingen en andere partijen kunnen hun subsidieaanvraag voor de eerste ronde in 2024 indienen vóór 1 april 2024.

Beschikbare financiering

In 2024 is er in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen tweemaal per jaar, vóór 1 april en vóór 1 oktober, een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente.

Criteria voor subsidie

Activiteiten die in aanmerking komen voor een incidentele subsidie zijn onder andere: het bevorderen van de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers, gezondheid en zelfredzaamheid van mensen, actieve deelname aan sport en bewegen, recreatie en toerisme, kunst- en cultuurparticipatie, bestrijding van armoede, en bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

Aanvraagproces

Een incidentele subsidie kan worden aangevraagd via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’, dat beschikbaar is op de website van de gemeente. Digitaal aanvragen is ook mogelijk, hiervoor is wel EHerkenning nodig.

Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. De gemeente verleent ook geen subsidie voor activiteiten die al gestart zijn of die binnen 8 weken voor het aanvragen van de subsidie starten.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gekeken naar verschillende aspecten, waaronder: type activiteiten, jubilea en nieuwe of bijzondere evenementen en de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie.