Energie Transitie in Ede op Koers

8 maanden geleden gepubliceerd

De energietransitie is essentieel voor het behalen van de doelen voor een energieneutraal Ede in 2050. Dit jaar zijn er verschillende acties ondernomen om de lokale energietransitie te versnellen. Ede ligt op schema om de doelen te bereiken die zijn vastgesteld in de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley. Daarnaast wordt er veel ingezet op nieuwe projecten en zullen de gemeentelijke doelen en ambities in 2024 worden aangescherpt.

Voortgang Regionale Doelstelling voor Ede

In de RES is overeengekomen om in 2030 0,75 TWh aan duurzame opwek te realiseren binnen de Regio Foodvalley. Dit betreft grote projecten, zoals grote opweklocaties voor zon en wind. De voorgestelde bijdrage van Ede hieraan is 0,21 TWh. Met de huidige en geplande projecten komt Ede op een totaal van 0,18 TWh. Met name op het gebied van windenergie is de gemeente afhankelijk van de landelijke milieunormen en provinciale ontwikkelingen. De verwachting is dat de doelstelling in 2030 zal worden gehaald met de gerealiseerde en geplande projecten.

Verduurzaming en Aanpak Netcongestie

Er staan verschillende acties op de planning om de energietransitie verder te versnellen. Dit najaar worden er grote stappen gezet in de verduurzaming van woningen met een slecht energielabel en maatschappelijk vastgoed. Daarnaast gaat de gemeente de netcongestie aanpakken. Zo wordt er ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld om bedrijven te helpen en komt er nog dit jaar een voorstel voor een aanjaagfonds om slimme oplossingen mee te financieren. Ook worden er lokale energiehubs opgezet op bedrijventerreinen om de elektriciteitsbehoefte beter af te stemmen.

Gerealiseerde Lokale Projecten

Naast de grote projecten is er veel inzet geweest op de realisatie van kleinere opwekprojecten en verduurzaming. Zo is er LED-verlichting aangebracht op alle sportparken, zonnepanelen geplaatst op alle geschikte schooldaken en energieadviezen gegeven aan bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit heeft geleid tot een verdere daling van de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie.

Doelen Worden Aangescherpt in 2024

De snelle ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de gemeentelijke doelen bij te stellen. Er worden meer zonnepanelen geplaatst, technische ontwikkelingen gaan sneller dan verwacht en nieuwe energievragen worden concreter door nieuwbouwplannen. Om deze redenen worden de energiedoelen en de doelstellingen voor een verdere verlaging van de CO2-uitstoot in de eerste helft van 2024 aangescherpt.