Extra krediet voor het Huis van Borne voorgesteld aan gemeenteraad

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van B&W van Borne heeft de gemeenteraad voorgesteld om aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het Huis van Borne. Deze maatregel zou de oplevering van het Huis van Borne in de zomer van volgend jaar mogelijk maken.

Huis van Borne

Het Huis van Borne is een project van de gemeente dat in 2021 werd goedgekeurd. Het doel is om een laagdrempelige plek te creëren voor de Bornse samenleving. Het zal dienen als een aantrekkelijke locatie voor gemeentelijke dienstverlening en andere mogelijkheden op het gebied van educatie, kunst, cultuur, veiligheid, zorg, wonen en ontspanning.

Duurzaamheid staat centraal in het concept. Het houdt rekening met de directe omgeving door energieneutraal te bouwen, biodiversiteit te bevorderen, zuinig met water om te gaan en hittestress te voorkomen.

Centrale rol voor inwoners

Het Huis van Borne streeft ernaar om de inwoners centraal te stellen. Door samen te werken met het Kulturhus en andere sociaal-maatschappelijke partners, kunnen inwoners van Borne straks op één plek terecht voor een breed scala aan diensten.

Goedkoopste oplossing

Ondanks de stijgende bouwkosten als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, was de winnende inschrijving voor de bouw van het Huis van Borne lager dan verwacht. Dit, samen met kostenbesparingen door onderhoud aan het Kulturhus, maakt het mogelijk om het project binnen de gemeentelijke begroting te realiseren zonder negatieve impact op andere projecten of de dienstverlening aan de inwoners.

Behoud van het Koetshuisje voor Kunst in Borne

Het Koetshuisje blijft behouden voor de Kunst in Borne. Samen met de nieuwe makersruimte in de bibliotheek zal er meer ruimte voor kunst in het Huis van Borne zijn. Het Kulturhus krijgt expliciet de opdracht om lokale kunst te stimuleren.