Extra maatregelen voor veiligheid bij IJsselderby

7 maanden geleden gepubliceerd

De voetbalwedstrijd tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles, die morgen op het programma staat, wordt beveiligd met extra maatregelen. Dit is volgens de Gemeente Zwolle noodzakelijk vanwege het gedrag van enkele individuen en het niet naleven van gemaakte afspraken.

Hekklimmen en vuurwerk

Incidenten zoals het afsteken van vuurwerk, het beklimmen van hekken tijdens de wedstrijd en het tonen van ongepaste teksten op spandoeken hebben ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten strengere maatregelen te nemen. Dit is in lijn met landelijke afspraken die zijn gemaakt door burgemeesters, betaald voetbalorganisaties en de KNVB.

‘Walk to the Stadium’ verboden

Een van de extra maatregelen is het verbod op de ‘Walk to the Stadium’. Hoewel er geprobeerd is contact te leggen met de organisatie om afspraken te maken, is dit niet gelukt. Daarom is besloten dat de tocht niet kan doorgaan. Ook wordt het bestaande samenscholingsverbod uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gehandhaafd. De politie zal hierop toezien.

Oproep van de burgemeester

Burgemeester Peter Snijders spreekt zijn spijt uit over de noodzaak van de maatregelen. Hij benadrukt dat voetbal een feest moet zijn en dat iedereen op een normale manier van het spel moet kunnen genieten. Dit kan volgens hem alleen als alle betrokkenen zich houden aan de afgesproken grenzen en fatsoensnormen.

De burgemeester roept op om samen te werken aan een goed voetbalseizoen, waarbij de wedstrijden sportief verlopen. Hij benadrukt dat als dit het geval is, er weer ruimte komt voor sfeeracties en andere vormen om de club aan te moedigen.