Voormalige textielfabriek Gelderman Fabriek kan gemeentelijk monument worden

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het college van B&W overweegt om de voormalige textielfabriek ‘H.P. Gelderman & Zonen’, tegenwoordig bekend als bedrijfsverzamelgebouw de ‘Gelderman Fabriek’, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gebouw, dat zich aan de Enschedesestraat 2 in Oldenzaal bevindt, zou op deze manier zijn monumentale waarde kunnen behouden.

Renovatie en transformatie

De eigenaar van het gebouw heeft de afgelopen tien jaar delen van de voormalige textielfabriek gerenoveerd met behoud van de monumentale waarden. Na de volledige transformatie tot bedrijfsverzamelgebouw heeft de eigenaar het college verzocht het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Waardestellend onderzoek en adviezen

Het college heeft Het Oversticht gevraagd om een waardestellend onderzoek uit te voeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de voormalige textielfabriek hoog scoort op monumentale waarden en in aanmerking komt voor aanwijzing als gemeentelijk monument. Zowel de monumentenraad als de adviescommissie Omgevingskwaliteit hebben positief geadviseerd. Het college heeft besloten deze adviezen te volgen.

Voorbescherming

Momenteel geldt er een voorbescherming voor het pand. Deze is in werking totdat een definitief besluit is genomen over de monumentstatus. Deze voorbescherming moet voorkomen dat het pand tijdens de procedure onherstelbaar wordt beschadigd.

Vervolgprocedure

De rechthebbenden zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit. Zij kunnen hun zienswijze op de plannen kenbaar maken aan het college. Uiteindelijk zal het college een besluit nemen over de aanwijzing, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele ingediende zienswijzen.