Gemeente Twenterand betrekt inwoners en ondernemers bij duurzame energie

Normal pexels photo 2800832
Afbeelding: KML

Het college van burgemeester en wethouders heeft de komende periode de taak om een besluit te nemen over plannen met betrekking tot opwekking van duurzame energie en besparing van energie. Dat doen zij niet alleen. Daarom wordt in mei, via een uitgebreide burgerpeiling, alle inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken en input te geven.

De opwekking van duurzame energie en de besparing van energie is een belangrijke ambitie in het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand. Daarnaast moet de gemeente een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Dit is een regionaal verband bestaande uit veertien gemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen. De te leveren bijdrage is niet geheel vrijblijvend. Het uiteindelijke doel is om de mogelijkheden die er op het gebied van duurzame energie in Twenterand liggen, vast te leggen in het zogenoemde document ‘Concept RES Twente’.

Samen met inwoners en ondernemers

Zowel college als gemeenteraad zijn van mening dat inwoners en ondernemers goed en zo vroegtijdig mogelijk hierbij betrokken moeten worden. De raad heeft dat in december vertaald in een opdracht aan het college. Twenterand heeft op het gebied van duurzaamheid overigens al mooie stappen gezet. De Agenda Duurzaamheid, die samen met inwoners, belangengroepen en ondernemers is opgesteld, resulteerde reeds in twee zonneparken. Ook met zonnepanelen op daken zijn al mooie resultaten geboekt. Het realiseren van de ambities kan alleen als je de samenleving daarin meeneemt, want dat levert een beter geaccepteerd resultaat op. Het college heeft er dan ook voor gekozen om de ruimte die nu in de planning zit, vanwege de bijzondere periode waar we nu in verkeren, optimaal te gebruiken om onze inwoners en ondernemers te bevragen en te reageren op stellingen.

Aanleiding Regionale Energie Strategie (RES)

In 2019 heeft de Nederlandse overheid het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin staat dat de CO2-uitstoot sterk verminderd moet worden. Met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Zo probeert men zoveel mogelijk te voorkomen dat de aarde verder opwarmt en te maken krijgen met grote problemen. Landelijk is het doel dat voor 2030 in heel Nederland samen 35 TeraWattuur (TWh) duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Om dit mogelijk te maken zijn er dertig energieregio’s over Nederland verdeeld, waaronder RES Twente. Die verwacht dat ze in 2030 1,5 TWh aan elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. Dat is ongeveer de helft van alle elektriciteit die in Twente wordt verbruikt.
In de ‘Concept RES Twente’ geven gemeenten aan wat hun mogelijkhheden zijn om daaraan bij te dragen. Dat kan bijvoorbeeld door grootschalig zon op dak, zonnevelden en het plaatsen van windmolens of windturbines. Twenterand komt voor 1 oktober met een voorstel.

De 'Concept RES Twente’ beschrijft eveneens welke kansen er zijn waarmee Twente aardgasvrij en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Dit hele traject wordt ook wel de energietransitie genoemd. Deze plannen zijn vandaag gepubliceerd en te vinden op www.energiestrategietwente.nl.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief