Nieuw Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan in Twenterand

7 maanden geleden gepubliceerd

Het nieuw opgestelde Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan (GWR) voor de periode 2024-2028 in Twenterand legt de nadruk op klimaatadaptatie. De gemeente werkt samen met Waterschap Vechtstromen en vraagt ook haar inwoners en ondernemers om bij te dragen aan de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering.

Betalen voor beheer

Het beheer van het riool wordt gefinancierd door de inwoners en ondernemers via de rioolheffing. De grootste kostenpost hierbij is het vervangen van onderdelen zoals rioolbuizen. Het plan geeft aan waar en hoe de riolering vervangen zal worden. Soms worden er geheel nieuwe buizen geplaatst, maar waar mogelijk wordt relining toegepast. Hierbij gaat een soort kunststof kous over de bestaande buis waardoor het niet nodig is de hele weg open te breken.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een steeds belangrijker onderwerp. De gemeente heeft de taak om zorg te dragen voor het afvalwater, regenwater en grondwater. Hoe hiermee omgegaan wordt, staat in het plan. Daarnaast is er aandacht voor hoe de gemeente en haar inwoners kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Samen aanpakken

Om de aanpak van klimaatadaptatie te stimuleren, wil het college van B&W een stimuleringsregeling klimaatadaptatie invoeren. Hiermee wil de gemeente inwoners en bedrijven aanmoedigen om zelf maatregelen te nemen rond hun woning of bedrijf, zoals het verwijderen van tegels, het doorzagen van de regenpijp of het vergroenen van de gevel.

Het plan ligt vanaf 22 september vier weken ter inzage. In december zal de gemeenteraad definitief over het plan beslissen.