Grondstoffenmonitor 2023: Gemeente Dalfsen zet in op betere afvalscheiding

7 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Dalfsen ziet mogelijkheden tot verbetering in haar afvalscheiding, ondanks dat 85% van het huishoudelijk afval al gescheiden wordt aangeboden. Dit blijkt uit de Grondstoffenmonitor 2022, gepubliceerd door de regionale afvalinzamelaar ROVA.

Goede prestaties, maar ruimte voor verbetering

De hoeveelheid restafval in Dalfsen is ongeveer één zak per maand per huishouden, een goede prestatie in vergelijking met landelijke cijfers. Echter, de gemeente ziet nog ruimte voor verbeteringen. Zo wordt soms een vracht PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) afgekeurd vanwege teveel ‘stoorstoffen’ in het afval, zoals plastic speelgoed. Dit resulteert in het afvoeren van de vracht PMD als restafval.

Actieplannen voor betere afvalscheiding

Om de afvalscheiding te verbeteren, zijn er gerichte acties gepland. De invoering van de GRIP-wagen en bewustwordingsacties moeten bijdragen aan een betere afvalscheiding en meer hergebruik van materialen.

Tevredenheid en kosten

Inwoners van Dalfsen zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van ROVA en geven een cijfer van 7,6. De kosten voor afvalbeheer zijn regionaal vergelijkbaar en lager dan het landelijke gemiddelde.

Aandachtspunten

Ondanks de populariteit van de groene container, belandt gemiddeld nog 9 kilo groenafval per inwoner per jaar in het restafval. Ook PMD en oud papier belanden soms nog in het restafval. Verder worden in de oranje container regelmatig ‘stoorstoffen’ gevonden die er niet in thuis horen, zoals speelgoed, tuinmeubels en folies.

Om deze problemen aan te pakken, is de GRIP-wagen geïntroduceerd en start komende winter de actie Terugwinnaars. Volgend jaar worden de eerste positieve effecten van deze verbeteracties verwacht.