Haaksbergen nodigt inwoners uit om mee te denken over omgevingsvisie

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Haaksbergen nodigt haar inwoners uit om mee te denken over de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving. De komende weken hebben inwoners de mogelijkheid om benaderd te worden met enkele vragen tijdens sportevenementen, op de weekmarkt of in de supermarkt. Kinderen kunnen ook bijdragen door een tekening of vlog te maken.

Omgevingswet en omgevingsvisie

Sinds begin dit jaar is de Omgevingswet van kracht. Deze wet vervangt wetten en regels voor erfgoed, infrastructuur, milieu, water en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen over de toekomst van hun eigen grondgebied. Deze visie moet aangeven welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor gemeenten liggen.

Participatie van inwoners

De gemeente Haaksbergen wil de bestaande kwaliteiten behouden of zelfs versterken en ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen. In de omgevingsvisie wordt omschreven hoe de leefomgeving van Haaksbergen, Buurse, Sint Isidorushoeve en het buitengebied eruit ziet in 2040.

Om tot een gedragen visie te komen, worden inwoners uitgenodigd om hun mening te geven. Dit kan op straat, tijdens evenementen, maar ook online via de website samenhaaksbergen.nl. Kinderen worden via scholen uitgedaagd om na te denken over hun toekomstdroom voor Haaksbergen en kunnen hun ideeën inleveren via een tekening of vlog.

Oproep van de burgemeester

Burgemeester Rob Welten benadrukt het belang van participatie bij het opstellen van de omgevingsvisie. Volgens hem zit de kennis en kracht over Haaksbergen vooral in Haaksbergen, bij de inwoners die hun leefomgeving zo goed kennen. Hij roept dan ook alle inwoners, jong en oud, op om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Hun adviezen zullen meegewogen worden bij de uiteindelijke vaststelling van de omgevingsvisie.