Herinrichtingsplannen voor Mulderskamp Goor

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hof van Twente heeft plannen aangekondigd om de Mulderskamp in Goor te herinrichten en toekomst- en klimaatbestendig te maken. Dit komt mede door schade aan de straat als gevolg van bodemsaneringen in de wijk het Gijmink.

Straatrenovatie en rioleringswerken

Naast het herstellen van de schade, gaat de gemeente ook rioolwerkzaamheden uitvoeren. Hierbij wordt eventuele bodemvervuiling onder de straat meteen opgeruimd. Er zijn in het verleden meerdere meldingen geweest van grondwateroverlast in de Mulderskamp, en het bestaande rioolstelsel is bijna aan vervanging toe. Om deze overlast te verminderen, wordt er een nieuw rioolstelsel aangelegd. Het regenwater van de woningen zal, waar mogelijk, worden afgekoppeld van het nieuwe rioolstelsel. Dit zal het riool minder belasten en het mogelijk maken om meer water af te voeren bij zware regenbuien.

Klimaatbestendigheidsmaatregelen

Met de toenemende frequentie van hevige regenbuien, wil de gemeente ook maatregelen nemen om de Mulderskamp klimaatbestendig te maken. Naast de aanleg van een gescheiden riolering, wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om regenwater op een natuurlijke manier op te vangen, bijvoorbeeld in de vorm van een wadi of plantvakken. Er wordt ook overwogen om ‘groene’ parkeerplaatsen in de wijk aan te leggen.

Planning

In de komende maanden gaat de gemeente in gesprek met bewoners van de Mulderskamp om samen met een civieltechnisch bureau een ontwerp te maken. Na maximaal drie bijeenkomsten wordt een voorlopig ontwerp voorgelegd aan alle bewoners tijdens een informatieavond. De verwachting is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2025 van start gaan.