Kernenwethouders Olst-Wijhe streven naar laagdrempelig contact met inwoners

7 maanden geleden gepubliceerd

Het college van de gemeente Olst-Wijhe heeft besloten dat de kernenwethouders regelmatig in de dorpen en buurtschappen aanwezig zullen zijn om zo een brede afspiegeling van de samenleving te ontmoeten. De kernenwethouders zijn het bestuurlijk aanspreekpunt en luisterend oor voor inwoners van de verschillende kernen. Met deze aanpak wil de gemeente het voor inwoners makkelijker maken om contact te leggen met de gemeente.

Rol van de kernenwethouders

Elke kernenwethouder is aanspreekpunt voor vier dorpen of buurtschappen. Het gaat hierbij om Marcel Blind voor Olst, Eikelhof, Herxen, Middel; Hans Olthof voor Wesepe, Elshof, Marle, Welsum en Judith Compagner voor Wijhe, Boerhaar, Boskamp, Den Nul.

De kernenwethouders zijn er om te luisteren naar de inwoners, met hen in gesprek te gaan en uit te leggen waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Ze willen wat inwoners belangrijk vinden meenemen in de vraagstukken waar de gemeente aan werkt en over besluit.

Contact met de kernenwethouders

Naast hun aanwezigheid bij belangrijke momenten in de kernen, kunnen inwoners ook zelf de kernenwethouder uitnodigen. Bovendien kunnen de wethouders zelf ontmoetingsmomenten organiseren. In sommige kernen zal de wethouder een spreekuur houden, waar inwoners zonder afspraak binnen kunnen lopen.

Belang van burgerparticipatie

De inzet van kernenwethouders past in een bredere visie waarin de gemeente Olst-Wijhe burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan. Ideeën en initiatieven van inwoners zijn belangrijk voor de gemeente. Daarom wil men inwoners betrekken bij ontwikkelingen in de verschillende kernen en de omgeving, maar helpt de gemeente hen ook graag verder als zij een goed idee hebben.

Met de kernenwethouders hoopt de gemeente Olst-Wijhe een gemeente te blijven waar het goed wonen, werken en recreëren is.