Klankbordgroep Hof van Twente zoekt nieuwe leden

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Hof van Twente is op zoek naar nieuwe leden voor haar klankbordgroep. Deze groep, bestaande uit inwoners, ambtenaren en een wethouder, helpt de gemeente beleid te vormen voor ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben.

De rol van de klankbordgroep

De klankbordgroep fungeert als een overlegorgaan tussen de wethouder, ambtenaren van het sociaal domein en inwoners. Het is geen formeel adviesorgaan, maar de inbreng van de leden helpt de gemeente om het beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners. De groep telt momenteel 8 leden, maar de gemeente is op zoek naar meer mensen die willen deelnemen, met name uit de kernen Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo.

Taken en verwachtingen

Als lid van de klankbordgroep geef je je mening over belangrijke kwesties en draag je bij aan het vormen van beter beleid voor de gemeente. Je krijgt ook inzicht in hoe het sociaal domein van de gemeente werkt. Van de leden wordt verwacht dat ze geïnteresseerd zijn in het sociaal domein of een deel daarvan, bijeenkomsten bijwonen (gemiddeld 4 à 5 keer per jaar op dinsdagavond), in staat zijn om opbouwend kritisch mee te denken met de gemeente en tijd steken in de voorbereiding van het overleg.

De Gezonde Verbinding

De gemeente voert beleid uit op basis van de visie ‘De Gezonde Verbinding’, die zich richt op vier hoofdthema’s: kansrijk opgroeien, gezonde leefstijl, iedereen doet mee, en vitaal ouder worden. Deze thema’s vormen de richtlijn voor het werk van de klankbordgroep.

Als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van een bijeenkomst om te ervaren hoe de klankbordgroep werkt, of als je je wilt aanmelden als lid, kan je contact opnemen met de gemeente.