Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 start in september

7 maanden geleden gepubliceerd

Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 gaat in september van start. Dit geeft inzicht in het koopgedrag in de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Gemeenten, de provincie en winkeliers zetten zich samen in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Daarbij is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Onderzoeksdoelen

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Daarnaast wordt ook gekeken naar hoe tevreden ze zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie helpt bij het verbeteren en versterken van winkelvoorzieningen.

Uitvoering en deelnemers

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de vier provincies en de gemeente Hengelo. De uitvoering is in handen van de onderzoeksbureaus I&O Research. In september start het veldwerk dat loopt tot eind oktober. In deze periode worden ook inwoners uit de gemeente Hengelo uitgenodigd om deel te nemen. Zij ontvangen een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deelnemers kunnen online een vragenlijst invullen. Onder de deelnemers worden 50 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy

De privacy van de deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden alleen gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2023.