Gemeente Losser Maakt Afspraken Over Windenergie Met Provincie

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van de gemeente Losser heeft besloten om een ‘programmeringsafspraak’ te maken met de provincie Overijssel over de inzet van windenergie in Losser. Het doel van deze afspraak is om het aantal windturbines in het zoekgebied van de Lutte te beperken tot maximaal vier en om nieuwe windinitiatieven tot 2030 te voorkomen. Het college zal dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Duurzame Energieopwekking in Losser

Net als alle andere Nederlandse gemeenten, heeft de gemeente Losser de opdracht om in de komende jaren een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Dit kan worden gedaan door middel van zonne- en windenergie. In Losser zijn al grote stappen gezet in de richting van deze doelstelling. Er is al een zonnepark in Overdinkel gerealiseerd en er is nog een zonnepark in ontwikkeling. Daarnaast zijn er provinciale plannen voor de ontwikkeling van een aantal windmolens in De Lutte.

Beperking van Windenergie Projecten

Volgens wethouder Jan Engels zorgen deze nieuwe afspraken ervoor dat er tot minimaal 2030 geen nieuwe windenergieprojecten door de provincie worden opgestart in de gemeente Losser. Met deze maatregelen streeft de gemeente Losser ernaar om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om duurzame energie op te wekken en het beschermen van de leefomgeving in de regio.