Gemeente Losser ondersteunt verduurzaming van landbouw met kruidenrijk grasland

4 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Losser heeft €10.000 gedoneerd aan de actie ‘Kruidenrijk grasland’. Deze actie, opgezet door LTO Nederland en Urgenda, richt zich op de verduurzaming van de landbouw door regulier grasland om te zetten in kruidenrijk grasland. Hiermee kan 70 hectare regulier grasland worden omgezet.

Voordelen van kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen ten opzichte van regulier grasland. Het is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels. Daarnaast is het gunstig voor het bodemleven en insecten, wat weer leidt tot meer vogels. De vlinderbloemige planten in het grasland binden stikstof uit de lucht. Het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten zorgt voor een betere waterberging.

Samenwerking tussen LTO en Urgenda

LTO Nederland en Urgenda hebben in september 2020 de handen ineengeslagen voor de actie ‘1001ha’, gericht op de verduurzaming van de landbouw. Dankzij financiële ondersteuning van donateurs zoals de Gemeente Losser kunnen boeren kruidenrijke grasmengsels kopen tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van standaard grasmengsels. Inmiddels doen meer dan 1400 boeren in Nederland mee aan deze actie.

LTO-bestuurder Martin Oldenhof is erg blij met de steun van de Gemeente Losser. Hij benadrukt dat de agrarische sector de thema’s als biodiversiteit serieus neemt. Milad Lahdo, wethouder gemeente Losser, ziet de samenwerking tussen LTO en Urgenda en de bijdrage van de gemeente als belangrijke stappen om de biodiversiteit te verbeteren.