Gemeente Losser stelt inclusieagenda op

26 dagen geleden gepubliceerd

De Gemeente Losser heeft een inclusieagenda opgesteld. Deze agenda is gericht op het bevorderen van gelijkheid en gelijke kansen voor alle inwoners. Het initiatief is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen en lokale partners, met als doel discriminatie, uitsluiting en ongelijkheid op grond van geslacht, etniciteit, leeftijd, fysieke of lichamelijke beperking en seksuele geaardheid tegen te gaan.

Belang van de inclusieagenda

Wethouder Marian Oosterbroek benadrukt het belang van de inclusieagenda: “Iedereen in de gemeente Losser verdient gelijke kansen en het gevoel erbij te horen. Buitengesloten worden gebeurt helaas nog altijd, ook in onze gemeente. De inclusieagenda gaat ons helpen om nog concreter en met focus met dit thema aan de slag te gaan”.

Eén van de ervaringsdeskundigen die meewerkte aan de inclusieagenda, Thijs Fleer, benadrukt dat iedereen moet kunnen meedoen met waar hij of zij gelukkig van wordt.

Lopende projecten

Losser heeft al verschillende projecten lopen die gericht zijn op een inclusieve samenleving. Een voorbeeld is de ‘MKB toegankelijke route’, waarin mensen met een beperking kunnen zien hoe toegankelijk winkels en restaurants in de gemeente zijn. Een ander voorbeeld is het project ‘LVB in de gemeente’, waarin gesprekken worden gevoerd met mensen met een licht verstandelijke beperking over de communicatie van de gemeente Losser.

Meedenken over de inclusieagenda

De gemeente nodigt inwoners uit om mee te denken over het vervolg van de inclusieagenda. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of die te maken hebben met discriminatie.

Totstandkoming inclusieagenda

De inclusieagenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen uit de gemeente en lokale samenwerkingspartners zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties, kerken, scholen en het verenigingsleven.