College Losser vraagt raad om advies over vergunning noodopvang asielzoekers

26 dagen geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders in Losser heeft de vergunningsaanvraag voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord doorgeleid naar de gemeenteraad. Het college vraagt de raad om advies uit te brengen op de ingediende aanvraag omgevingsvergunning.

Noodopvang in hotel Dinkeloord

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De voorgenomen opvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Echter, met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan dit wel mogelijk worden gemaakt. De gemeenteraad moet een bindend advies geven over de huisvesting van de vluchtelingen.

Participatietraject

Het COA moet een participatietraject organiseren. Dit is opgestart met twee informatiebijeenkomsten die het COA samen met de gemeente heeft georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden omwonenden een reactieformulier invullen om aan te geven hoe zij denken over de opvang. Het COA zal ook een omwonendenoverleg starten om samen met de gemeente, politie en omwonenden te kijken naar de zorgen en wensen van de buurt rond de opvang.

Ruimtelijke aspecten en veiligheid

De aanvraag wordt beoordeeld op de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’; de balans tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Omdat het gaat om tijdelijke opvang, en er weinig verandert aan de leefomgeving of aan het gebouw zelf, oordeelt het college positief op dit onderdeel. Verder wordt gekeken naar de sociale veiligheid. Er zal 24/7 beveiliging op de locatie aanwezig zijn. Het COA treft een pakket aan maatregelen voor de sociale veiligheid in de omgeving en stemt dit af met de gemeente.

Besluitvorming

Op 16 april besluit de gemeenteraad over dit advies. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start. Als de gemeenteraad negatief besluit, kan de vergunning niet worden verleend. Inspreken over dit onderwerp kan in de beeldvormende raad op dinsdag 2 april. Aanmelden hiervoor kon tot 28 maart.