Losser zoekt nieuwe burgemeester: Profielschets in de maak

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Losser is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Inwoners en de kinderraad hebben hun verwachtingen voor de nieuwe burgemeester kunnen delen van 9 tot en met 18 februari. In totaal hebben 178 inwoners van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De resultaten van deze peiling en de inbreng van de kinderraad worden meegenomen bij het opstellen van de profielschets. Deze profielschets vormt onderdeel van de vacature, die door de Commissaris van de Koning zal worden gepubliceerd.

Wat zoekt Losser in een nieuwe burgemeester?

Uit de inwonerpeiling blijkt dat de inwoners van Losser een groot aantal eigenschappen delen die zij graag zien in hun nieuwe burgemeester. Opvallend is dat men op zoek is naar een informele burgervader/-moeder die niet bang is om gevoelens te tonen. De ideale kandidaat is strikt onpartijdig en zorgt voor een goede sfeer. Inwoners vinden het daarnaast belangrijk dat de burgemeester snel handelt en handhaaft bij overlast.

In antwoord op de open vraag ‘waar denk je aan bij een nieuwe burgemeester?’ gaven inwoners aan dat ze zoeken naar iemand die betrokken is bij alle inwoners van Losser. De nieuwe burgemeester moet een verbindende factor zijn en zich vaak onder de mensen bevinden. Ook moet de burgemeester een aanpakker zijn die beslissingen durft te nemen en kan handhaven. Als men de nieuwe burgemeester één plek in de gemeente zou mogen laten zien, noemen inwoners vaak de natuurgebieden en de verschillende dorpen. Ook wordt de nieuwe burgemeester graag meegenomen naar het carnaval.

Het benoemingsproces van de nieuwe burgemeester

Op 19 maart wordt de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad, met aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. In deze raadsvergadering worden ook de leden van de vertrouwenscommissie aangewezen. Deze commissie zorgt voor een goed verloop van de sollicitatieprocedure.

Na openstelling van de vacature door de Commissaris van de Koning hebben kandidaten enkele weken om te solliciteren. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten. In een besloten raadsvergadering worden twee burgemeesterskandidaten voorgedragen. De gemeenteraad kiest de voorkeurskandidaat, die na afloop van de besloten raadsvergadering bekend wordt gemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt vervolgens de kandidaat tot burgemeester. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in oktober kan worden geïnstalleerd.