Minder aardgasverbruik in Losser, Hof van Twente en Enschede dankzij groen gas van Twence

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Dankzij een overeenkomst met Twence hebben de gemeenten Enschede, Hof van Twente en Losser aanzienlijk minder aardgas verbruikt. Sinds begin vorig jaar worden een deel van de gemeentegebouwen verwarmd met CO2-neutraal groen gas in plaats van fossiel aardgas. Na een jaar is de balans opgemaakt: er is gezamenlijk 875.000 m3 aardgas bespaard.

Groen gas als alternatief

Voor de kleinere gemeenten Losser en Hof van Twente is groen gas een belangrijk alternatief voor aardgas, aangezien een groot warmtenet voor deze gemeenten met veel buitengebied minder voor de hand ligt. Wethouder Harry Scholten van de Hof van Twente benadrukt dat het doel is om minder aardgas te gebruiken. “Met groen gas van Twence maken we een flinke stap in de goede richting.”

Betekenisvolle hoeveelheid groen gas

Het gaat om een aanzienlijke hoeveelheid groen gas, zoals blijkt uit de cijfers van het eerste jaar. De gemeenten hebben 875.000 m3 groen gas bij Twence gekocht. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 750 huishoudens. In Losser wordt groen gas gebruikt voor 15 gemeentegebouwen, waaronder ‘t Lossers Hoes, de gemeentewerf, het zwembad en een aantal gymzalen. In Hof van Twente zijn certificaten gekocht voor onder andere het gemeentehuis in Goor.

Groen gas van Twence

Het groen gas dat Twence levert, komt uit hun mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Hier wordt varkensmest van Twentse boeren omgezet in groengas, dat vervolgens aan het openbare gasnetwerk geleverd wordt. Het is niet zo dat er aparte gasleidingen naar de gemeenten lopen. Het systeem kan vergeleken worden met groene stroom: de opwekking ervan wordt op het netwerk geleverd. De gemeenten kopen bij Twence een bepaalde hoeveelheid groen gas met certificaten.