Nieuwe Kindergemeenteraad Gekozen in Losser

5 maanden geleden gepubliceerd

Vandaag vonden in de gemeente Losser de verkiezingen voor de kindergemeenteraad plaats. Uit de groepen 7 van een aantal basisscholen is één leerling gekozen om deel te nemen aan deze raad. Deze kindergemeenteraad zal meedenken over verschillende thema’s die zij belangrijk vinden. In oktober kiezen de kinderen een kinderburgemeester uit hun midden. De installatie van de kinderburgemeenteraad en -burgemeester zal plaatsvinden op 8 november.

Kinderen een Stem Geven

Het initiatief van de kindergemeenteraad is bedoeld om kinderen te stimuleren om mee te denken over thema’s die hen raken. De kinderen krijgen hiermee de kans om hun ideeën en meningen te delen. Zo kan er beter inzicht worden verkregen in de wensen en ideeën van de kinderen in de gemeente Losser. Daarnaast krijgen de kinderen een inkijkje in hoe een democratie functioneert.

De Wereld door de Ogen van Kinderen

De gemeente is erg benieuwd naar de input van de kinderen. Ze merken dat kinderen zich al bezighouden met onderwerpen zoals het klimaat en dat ze hiervoor oplossingen willen bedenken. Dankzij hun onbevangenheid komen kinderen vaak met verfrissende en creatieve ideeën. Dit werd ook zichtbaar bij het project Adoptidee, waar basisschoolkinderen creatieve oplossingen bedachten voor bedrijven en de gemeente.

Installatie en Vervolg

Na de installatie op 8 november gaat de kindergemeenteraad aan de slag met de wensen en ideeën die de basisscholen hebben ingediend. Deze ideeën worden verder verkend en uitgewerkt tijdens de kindergemeenteraadsvergaderingen, en vervolgens met het college en de gemeenteraad.