Nieuwe woningen en woonwagenstandplaatsen gepland in Hof van Twente

7 maanden geleden gepubliceerd

Op 2 oktober organiseert de Gemeente Hof van Twente een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het deelgebied Sportrand in Goor. Het plan omvat de bouw van ongeveer 40 woningen, inclusief een locatie voor vijf woonwagenstandplaatsen. Omwonenden en belangstellenden kunnen de bijeenkomst bijwonen om meer te weten te komen over het project en hun ideeën en suggesties te delen.

Wat te verwachten

Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers de nieuwe schetsen van het plan bekijken. Ze krijgen informatie over de ontwerpen van de woningen en de woonwagenstandplaatsen, de indeling van het terrein en andere aspecten. Daarnaast is er gelegenheid om in gesprek te gaan met het projectteam en andere aanwezigen.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Goor, De Hofte 7, op maandag 2 oktober van 17:00 tot 19:00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Behoefte aan woonwagenstandplaatsen

Woonwagenbewoners hebben het recht om hun cultuur uit te voeren, waarbij het wonen in een woonwagen een essentieel onderdeel is. Uit een inventarisatie blijkt dat er binnen Hof van Twente behoefte is aan een locatie voor woonwagens.

Ontwikkeling van de Sportrand

Het deelgebied ‘Sportrand’ is aangewezen als locatie voor de woonwagenstandplaatsen. Dit gebied, ten zuiden van VV Twenthe, loopt van de Gruttostraat tot aan de Regge. Naast vijf woonwagenstandplaatsen zullen in dit deelgebied ook reguliere (huur)woningen worden gebouwd.

Gebiedsontwikkeling Op Stoom

Het deelgebied Sportrand maakt deel uit van het grotere project ‘Op Stoom’, dat de herontwikkeling van het 18 hectare grote complex van de voormalige Twentsche Stoomblekerij omvat. Het Masterplan Op Stoom, dat in februari 2022 is vastgesteld, beschrijft hoe het gebied de komende vijftien jaar ontwikkeld zal worden. Naast woningbouw omvat het plan ook de herontwikkeling van de ‘Fabriek’ en de creatie van een groen stadspark.