Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers gepland in hotel Dinkeloord

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een verzoek ingediend om een tijdelijke noodopvang voor maximaal 94 asielzoekers op te zetten in hotel Dinkeloord bij Beuningen. Dit komt naar aanleiding van een tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra.

Noodzaak voor tijdelijke opvang

De asielopvang in Nederland staat onder grote druk, waardoor de Rijksoverheid gemeenten heeft gevraagd hulp te bieden in de vorm van extra opvang. De Spreidingswet, die sinds 1 februari van kracht is, voorziet in een evenwichtige verdeling van asielzoekers over Nederland. Terwijl de gemeente Losser naar permanente opvanglocaties zoekt, dient hotel Dinkeloord als tijdelijke oplossing.

Details van de opvang in Dinkeloord

Het COA wil maximaal 94 mensen opvangen in hotel Dinkeloord, waarvoor een vergunningsaanvraag is ingediend bij de gemeente Losser. Na toetsing van de aanvraag, zal de gemeenteraad op 16 april beslissen of de vergunning kan worden verleend. Als de gemeenteraad instemt, kan de opvang snel starten.

De opvang zal minimaal zes maanden duren, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens zes maanden. Tijdens deze periode zullen er geen andere hotelgasten in hotel Dinkeloord aanwezig zijn. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en zal zorgen voor onderdak, maaltijden en activiteiten voor de asielzoekers.

Omwonendenoverleg

Omwonenden zijn geïnformeerd over de geplande opvang en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het COA zal ook een omwonendenoverleg opzetten om de buurt te betrekken bij de gang van zaken in de opvang.

Wethouder Lahdo heeft aangegeven dat de gemeente Losser een veilige en prettige plek wil bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Hij heeft vertrouwen in een warme ontvangst van de vluchtelingen in de gemeente.