Gemeente Oldenzaal creëert extra opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden

4 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal heeft besloten om een terrein op camping Jambor te huren voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze uitbreiding, die van start gaat op 1 mei 2024, creëert 112 nieuwe opvangplekken voor een periode van drie jaar.

Landelijk tekort aan opvangplekken

Er is momenteel een landelijk tekort aan opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Gemeenten hebben de opdracht van het Rijk gekregen om op de langere termijn extra en duurzame opvangplekken te creëren voor deze groep. Oldenzaal, dat momenteel onvoldoende opvangplekken heeft, neemt deze verantwoordelijkheid door het aantal opvangplekken uit te breiden.

Geschikte locatie aan de Bornsedijk

Het college heeft besloten om 112 extra opvangplekken te realiseren op een gehuurd terrein aan de Bornsedijk 103 van OK Projects. De locatie wordt ingericht als opvanglocatie en is geschikt vanwege voldoende ruimte, een korte afstand tot de stad en de kwaliteit van de opvanglocatie, die voldoet aan de eisen voor duurzame opvangplekken.

Beveiliging van de locatie

De gemeente zorgt voor goed en veilig beheer van de locatie. Er worden afspraken gemaakt met de eigenaar van de chalets over eventuele beveiliging. Deze beveiligingsmaatregelen worden voor de start van de opvangperiode nader bekeken en ingevuld.

Informatieavond voor omwonenden

Om de omwonenden en ondernemers rond de opvanglocatie goed te informeren, organiseert de gemeente een informatieavond. De details van deze informatieavond zullen via een brief aan de omwonenden worden gecommuniceerd.