Gemeente Oldenzaal vernieuwt subsidiebeleid sociaal domein

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Oldenzaal heeft plannen om het subsidiebeleid in het sociaal domein te vernieuwen. Deze wijzigingen zijn bedoeld om beter aan te sluiten bij recent ontwikkeld beleid en het raadsprogramma 2022-2026. Met de aanpassingen wil de gemeente meer nadruk leggen op het realiseren van maatschappelijke effecten, het aangaan van strategische partnerschappen en het bevorderen van innovatie en ondernemerschap.

Veranderingen in het beleid

Wethouder Rob Christenhusz benadrukt het belang van de aanpassingen in het beleid. Hij stelt dat de gemeente scherp moet blijven kijken naar de behoeften van de Oldenzaalse samenleving. Het vernieuwde subsidiebeleid moet zorgen voor meer transparantie tussen subsidiegever en -ontvanger en inspelen op basisvoorzieningen van groot maatschappelijk belang.

Financiële effecten

De financiële effecten van dit beleidsplan zijn in totaliteit budgetneutraal. De wijzigingen kunnen echter invloed hebben op toekomstige subsidieaanvragen. Het wordt noodzakelijk om beter te kijken naar en aan te sluiten bij de werkelijke vragen van inwoners. Het nieuwe beleid maakt het ook makkelijker voor nieuwe aanvragers om een subsidie te verkrijgen.

Nieuwe aanvragen vanaf 2025

Alle huidige aanvragers zijn begin 2023 geïnformeerd over de aankomende veranderingen in het subsidiebeleid. In 2024 wordt voorlichting georganiseerd, zodat alle belanghebbenden ruim op tijd op de hoogte zijn van de nieuwe aanpak. De wijzigingen zullen voor het eerst van toepassing zijn op subsidieaanvragen die in de tweede helft van 2025 worden ingediend.

Beleidskaders

Het herziene beleid is gebaseerd op lokale inhoudelijke kaders uit het Masterplan sociaal domein (2021), het Integraal beleidskader sociaal domein (2022) en het Raadsprogramma (2022-2026). De gemeente wil meer nadruk leggen op de maatschappelijke effecten zelfredzaamheid, verbondenheid, veiligheid en gezondheid. De gemeente zal bovendien meer gebruik maken van data gestuurd beleid om samenwerking te bevorderen.