Ondersteuning jonge mantelzorgers in Hof van Twente overgenomen door Salut

7 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 1 augustus 2023 neemt Salut de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers in Hof van Twente over. Deze taak werd voorheen uitgevoerd door de Stichting Informele Zorg Twente (SIZT), die failliet is verklaard.

Belang van zorg voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een gezinslid dat zorg nodig heeft. Deze groep kan te maken krijgen met extra verantwoordelijkheden, zoals huishoudelijke taken en zorgen voor een ziek gezinslid. Dit kan leiden tot sociale isolatie doordat ze minder tijd en energie hebben voor andere activiteiten en vriendschappen. Salut helpt hen om een betere balans te vinden tussen hun zorgtaken en hun eigen leven.

Overname taken door Salut

Wethouder Hannie Rohaan is blij dat Salut deze belangrijke taak snel heeft kunnen overnemen. “Ondersteuning van jonge mantelzorgers past prima bij de rol van een brede welzijnsinstelling. Bijvoorbeeld via het Jeugd en Jongerenwerk maar ook via de Cliëntondersteuning komen zij al in veel gezinnen waar mantelzorg aan de orde is.”

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 1 op de 4 jongeren in Nederland opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid en dus jonge mantelzorger is. Een deel van deze mantelzorgers is inmiddels bekend bij Salut, maar nog niet iedereen. Wethouder Rohaan roept jongeren die zorg hebben voor een ziek gezinslid of zich zorgen maken op om zich bij Salut te melden voor ondersteuning.