Onderzoek naar mogelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Nieuwleusen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Dalfsen onderzoekt de haalbaarheid van het voormalige USV-terrein in Nieuwleusen als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dit komt voort uit de taakstelling die de gemeente van het Rijk heeft gekregen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Mogelijke locatie

Het college van burgemeester en wethouders is actief op zoek naar vervangende of aanvullende locaties binnen de gemeente voor de opvang van Oekraïners. Het voormalig USV-terrein aan de Paltheweg in Nieuwleusen lijkt een kansrijke mogelijkheid te zijn. De financiële haalbaarheid en de mogelijkheden van deze locatie worden momenteel verder onderzocht.

Wethouder Jan Uitslag gaf aan dat het college verwacht binnenkort een definitief besluit te kunnen nemen over de realisatie van een opvanglocatie op deze locatie. Mocht de locatie geschikt worden bevonden, zal de buurt verder geïnformeerd worden en zal er een informatiemoment worden georganiseerd.

Realisatie opvanglocatie

Mocht de locatie worden gekozen, dan is er nog voldoende ruimte om met buren in gesprek te gaan en hen te betrekken bij de verdere ontwikkeling. Volgens wethouder Uitslag duurt de realisatie van een dergelijke tijdelijke opvangplek met woonunits ongeveer 1 jaar, gezien er op dit moment nog geen voorzieningen zoals stroom en elektriciteit aanwezig zijn op de locatie.