Ontwerp gemeentelijk windbeleid Haaksbergen ter inzage

17 dagen geleden gepubliceerd

Het ontwerp voor het gemeentelijk windbeleid van Haaksbergen is ter inzage gelegd. De gemeente heeft dit beleid ontwikkeld om invloed uit te oefenen op niet-ruimtelijke onderwerpen zoals slagschaduw, verlichting, gebruik van grondstoffen en eigendom, in aanvulling op het provinciale beleid.

Toezegging van de provincie

De provincie Overijssel besluit over het plaatsen van windmolens. De gemeente Haaksbergen heeft echter een toezegging van de provincie dat het gemeentelijk windbeleid zal worden betrokken bij toekomstige besluiten over windmolens. “Daarmee willen we de belangen van onze inwoners zo veel mogelijk behartigen”, aldus wethouder Duurzaamheid, Johan Niemans.

Inspraakronde

Het ontwerp windbeleid van de gemeente ligt momenteel ter inzage en bewoners kunnen via een formele zienswijze reageren. De afgelopen weken hebben inwoners al de mogelijkheid gehad te reageren op het concept windbeleid van de gemeente. Er zijn 61 online reacties binnengekomen en meerdere gesprekken gevoerd met inwoners en belangenorganisaties. De reacties zijn zo veel als mogelijk verwerkt in het ontwerp beleid.

Mogelijke windmolenlocatie

De provincie heeft een gebied ten noorden van Buurse aangewezen als mogelijke plek voor het plaatsen van windmolens. Pure Energie en Energiecoöperatie Haaksbergen hebben bij de provincie een vergunningaanvraag gedaan voor een windpark aan de noordkant van Buurse. De provincie heeft toegezegd geen besluit te nemen over de vergunningaanvraag voor 1 juni 2024.

Inzage en zienswijze

Het ontwerp beleidsnota windenergie Haaksbergen ligt vanaf donderdag 28 maart vier weken ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis en is te bekijken op de gemeentelijke website. Gedurende deze periode is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen.