Raalte zet in op het versterken van de cultuursector

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Het College van B&W van de gemeente Raalte wil het cultuuraanbod in de gemeente verbreden om cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar te houden. Dit staat in het nieuwe cultuurbeleidsplan van de gemeente.

Cultuureducatie en ondersteuning culturele sector

Het college wil inzetten op cultuureducatie, het behoud van de bibliotheek, theaters en museum De Laarman. Ook wil het college culturele verenigingen en kunstenaars ondersteunen. Wethouder Breun Breunissen benadrukt dat cultuureducatie een belangrijk onderdeel van het beleid blijft. De gemeente wil het educatiebudget voor basisscholen behouden en extra budget vrijmaken voor muziekonderwijs en schoolvoorstellingen. Ook blijft aandacht voor buitenschoolse cultuureducatie, culturele activiteiten voor zorgdoelgroepen en het erfgoed, kunstwerken en de makers in de gemeente.

Samenwerking met culturele sector en inwoners

Het cultuurbeleidsplan is tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van de culturele sector in de gemeente. Ook hebben honderden inwoners inbreng geleverd door een enquête in te vullen.

Ruimte voor de cultuursector

Het college wil samen met kunstenaars zoeken naar werk- en atelierruimte. Mogelijk kan dit gecombineerd worden met ruimte voor verenigingen die een onderkomen zoeken. Ook wil het college op meer markante plekken in de openbare ruimte een kunstwerk plaatsen.

Om dit te realiseren wordt de raad gevraagd om bestaande subsidieregelingen voort te zetten, sommige budgetten te verhogen om hogere kosten op te vangen en om budget beschikbaar te stellen voor het inventariseren van erfgoed en voor nieuwe kunstwerken. Om verenigingen te ondersteunen wil het college de combinatiefunctionaris cultuur en de cultuurmakelaar in blijven zetten.

Het cultuurbeleidsplan wordt voor het eerst besproken in de gemeenteraad op 28 maart tijdens een rond-de-tafelgesprek.