Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag IJsselland officieel van start

7 maanden geleden gepubliceerd

Afgelopen woensdag is de Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag IJsselland officieel gelanceerd bij Stichting Focus in Zwolle. Tijdens de startbijeenkomst ondertekenden bestuurders van de betrokken organisaties een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze hun wens uitspraken om de aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid en onbegrepen gedrag te ondersteunen.

Samenwerking in de kenniswerkplaats

In de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Samen pakken ze relevante vraagstukken op, wisselen kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. Gelijkwaardigheid in samenwerking, leren en verbeteren staat hierbij centraal. Hiermee wordt een duurzame regionale (kennis)infrastructuur opgezet.

Doelen van de kenniswerkplaats

De kenniswerkplaats wil bijdragen aan een welkome en genereuze samenleving, waarin mensen met en zonder onbegrepen gedrag kunnen ‘zijn’ en iets kunnen betekenen zonder te stigmatiseren. Daarnaast focust de kenniswerkplaats op preventie en vroegsignalering in de persoonsgebonden aanpak van onbegrepen gedrag.

Organisaties betrokken bij de kenniswerkplaats

De organisaties die verbonden zijn aan deze kenniswerkplaats via de samenwerkingsovereenkomst zijn: GGD IJsselland, Hogeschool Windesheim, RIBW, Stichting Focus, gemeente Zwolle, gemeente Zwartewaterland, Travers Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Zilveren Kruis, Leger des Heils, deltaWonen en Dimence Groep.

Related news