Hulp bij schulden in Losser verder verbeterd

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Inwoners van Losser met schulden krijgen sneller en betere hulp bij het oplossen van hun schulden. Dit is het resultaat van een nieuw ‘Convenant Lokale Overheid’ dat is gesloten tussen wethouder Milad Lahdo namens de Gemeente Losser en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Rol van de gemeente bij schulden

De gemeente vervult meerdere rollen als het gaat om schulden. Enerzijds helpt de gemeente ingezetenen met schulden door middel van schuldhulpverlening. Anderzijds is de gemeente soms ook één van de schuldeisers. In het nieuwe convenant is afgesproken dat de gemeente in haar rol als schuldeiser, bij afwezigheid van belemmeringen, direct akkoord gaat als de Stadsbank met een voorstel komt voor een betalingsregeling.

Volgens wethouder Lahdo hebben zowel inwoners met schulden als de gemeente Losser baat bij deze nieuwe afspraak. Het zorgt voor snellere duidelijkheid en financiële stabiliteit voor de inwoners.

Toegangsteam geldzorgen

Het toegangsteam geldzorgen van de gemeente Losser kan inwoners helpen die moeite hebben met rondkomen. Dit team bestaat uit Sereja en René. Zij kunnen vrijblijvend hulp bieden bij alle vragen over geld.

Het duo adviseert om niet te lang te wachten met het inschakelen van hulp. Door tijdig de hulp van het toegangsteam geldzorgen in te roepen, kunnen grotere problemen worden voorkomen. Ze benadrukken dat niemand er alleen voor staat bij geldzorgen.