Het Spoorpark: Een unieke combinatie van oud en nieuw in Goor

7 maanden geleden gepubliceerd

De werkzaamheden aan het Spoorpark in Goor zijn van start gegaan. Dit unieke park maakt deel uit van een groter project waarbij nieuwbouwwoningen, parkeerplaatsen en groen samenkomen. Het project wordt geleid door Rob Knobben van Carbo Property, in samenwerking met de Gemeente Hof van Twente. Het doel is om het voormalige treinstation ‘Goor-West’ nieuw leven in te blazen.

Een frisse start voor een historische locatie

De nieuwe bewoners van de 23 woningen rondom het Spoorpark hebben hun huizen inmiddels betrokken. Nu is het tijd om de groene ruimte aan te leggen. Al eerder zijn de wegen rondom het park al aangepakt, waarbij gescheiden riolering en nieuw bestratingsmateriaal is aangelegd.

Bij de inrichting van het park wordt veel aandacht besteed aan waterberging en biodiversiteit. Zo worden de oude spoorrails omgetoverd tot een pad in het park. Hierdoor blijft de historische waarde van de locatie behouden. Ook de jeugd van Goor is betrokken bij de ontwikkeling van het park. Zo hebben tweedejaarsleerlingen van De Waerdenborch ideeën aangedragen voor het integreren van informatieborden en QR-codes langs het pad.

Duurzaamheid staat centraal

Er is veel aandacht voor duurzaamheid in dit nieuwbouwproject. Samen met lokale ondernemers zijn er plannen gemaakt voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen. Ook wordt er een regenwateropvangsysteem geïnstalleerd voor het onderhoud van het park.

De woningen in het Spoorpark zijn zeer energiezuinig en voldoen aan de huidige eisen op het gebied van energie en duurzaamheid. Ze zijn voorzien van vloerverwarming en het tapwater wordt verkregen via individuele warmtepompboilers. Verwarming en koeling gaat via een collectieve warmtepomp per gebouw, wat resulteert in een zeer lage energiebehoefte per woning.

Een unieke plek voor de bewoners van Goor

Het Spoorpark is een prachtige toevoeging aan Goor waar zowel de huidige als nieuwe bewoners van kunnen genieten. Door het hergebruik van historische materialen, de integratie van moderne technieken en de aandacht voor groen en biodiversiteit, is het Spoorpark een plek waar oud en nieuw samenkomen.