Starterslening Hof van Twente verruimd in 2024

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De starterslening in Hof van Twente wordt in 2024 verruimd. Deze lening helpt starters een eigen huis te kopen, en met de verruiming kunnen nu meer starters hier gebruik van maken. Dit komt door de stijging van de huizenprijzen.

Verhoogde lening

De maximale hoogte van de starterslening is verhoogd van €19.500 naar €30.000. Starters betalen tijdelijk geen rente en aflossing over dit bedrag. Na 3 jaar wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is een groter deel van de hypotheek af te lossen.

Aanvragen lening

De eerste stap om een starterslening aan te vragen bij Hof van Twente is via hun website. De gemeente beoordeelt de aanvraag aan de hand van de voorwaarden en informeert de aanvrager hierover. Bij een positieve beoordeling kan de aanvraag worden ingediend bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).

Hoogte lening en voorwaarden

De hoogte van de starterslening hangt af van eventuele Energie Besparende Voorzieningen (EBV) die de aanvrager gebruikt, zoals HR++ beglazing of een warmtepomp. De starterslening is maximaal €23.000 zonder EBV en maximaal €30.000 met EBV.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag de aanvrager niet ouder zijn dan 40 jaar, mag de aanvrager niet eerder woningeigenaar zijn geweest en moet de aanvrager de woning zelf gaan bewonen. De woning mag, inclusief kosten koper, niet duurder zijn dan €435.000 zonder EBV of €461.100 met EBV.