Stationsweg Wijhe krijgt opknapbeurt door samenvoeging initiatieven

7 maanden geleden gepubliceerd

Verschillende ruimtelijke ontwikkelingen spelen zich af rond de katholieke kerk aan de Stationsweg in Wijhe. De gemeente heeft onderzocht of er één plan kan komen voor alle ontwikkelingen. Er ligt nu een concept gebiedsvisie die het gebied zou kunnen verbeteren, mits alle vier betrokken partijen meewerken.

Vier ontwikkelingen

Er zijn vier ruimtelijke ontwikkelingen bij de kerk aan de Stationsweg:

  • De kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Stationsweg wordt in 2025 aan de eredienst onttrokken.
  • De St. Jozefschool verhuist in 2027 naar het kindcentrum en de gemeente wil graag woningbouw op deze plek.
  • Er is een particulier initiatief voor appartementen aan De Bongerd 2-4.
  • Er is een particulier initiatief voor een woonzorgcomplex achter de woonlocatie van Trevin in de oude pastorie.

Om te onderzoeken of er één samenhangend plan kan komen, huurde het college eind 2022 stedenbouwkundig bureau SACON in. Het bureau heeft samen met de vier initiatiefnemers een conceptvisie voor het gebied gemaakt.

Verbetering van het gebied

Wethouder Marcel Blind benadrukt het belang van behoud van en respect voor de kwaliteit van het gebied. De conceptvisie laat zien dat er een nieuw en aantrekkelijk woongebied met ongeveer 35 tot 40 woningen kan worden toegevoegd aan het dorp Wijhe. Hierbij kan de kwaliteit van het gebied nog verder worden versterkt.

Volgende stappen

De gemeente en de initiatiefnemers gaan nu in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen. Inwoners van Wijhe kunnen hun mening geven op de concept gebiedsvisie. Op basis van deze gesprekken en reacties wordt de visie mogelijk aangepast. Hierna stelt het college van burgemeester en wethouders de definitieve visie vast.

Vóór de visie kan worden vastgesteld, moeten de initiatiefnemers hun grond beschikbaar stellen. Hiervoor zal een intentieovereenkomst worden gesloten. Als de gronden niet beschikbaar worden gesteld, kan de gebiedsvisie niet worden uitgevoerd.

Focus op wonen

Vanwege het tekort aan woningen, ligt de focus van de gemeente op woningbouw. De gemeente wil tot 2030 groeien met 1.000 tot 1.200 woningen. De initiatieven voor de Stationsweg dragen hieraan bij.