Subsidie 'Initiatieven uit de samenleving' toegekend aan 5 lokale initiatieven in Dalfsen

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Dalfsen heeft vijf lokale initiatieven beloond met een subsidie onder de regeling ‘Initiatieven uit de samenleving’. De regeling, die sinds 2020 bestaat, stimuleert projecten en activiteiten op het gebied van leefbaarheid, culturele ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

De begunstigden

De vijf initiatieven die steun hebben ontvangen zijn:

NK paratafeltennis Nieuwleusen

Het organisatieteam van een eerder ranglijsttoernooi in Kulturhus De Spil is gevraagd om het Nederlands Kampioenschap paratafeltennis in 2024 te organiseren. Het toernooi zal naar verwachting tussen de 60 en 100 deelnemers ontvangen, met ondersteuning van scholieren van het Agnieten College Nieuwleusen.

4 mei herdenking Lemelerveld

Het ouderenkoor Herfstklanken organiseert de 4 mei herdenking in de Brugkerk te Lemelerveld, met hulp van lokale verenigingen en scholieren die een krans zullen leggen. Het programma omvat een lezing, muzikale ondersteuning en een live verbinding met De Dam in Amsterdam.

Partytent Karkenhoek Nieuwleusen

Bewoners van de Karkenhoek in Nieuwleusen organiseren regelmatig activiteiten op het middenterrein, zoals BBQ’s en buurtbijeenkomsten, om de onderlinge banden te versterken. Een partytent zal dienen als een centrale ontmoetingsplek voor de bewoners van het wooncomplex.

De Pantry Hoonhorst

Een duurzame, onbemande buurtwinkel genaamd ‘De Pantry’ zal lokale producten aanbieden via een app. Dit maakt het voor consumenten gemakkelijk om te zien wat er beschikbaar is, en geeft boeren inzicht in voorraden en aanvullingen.

Scholing vrijwilligers palliatieve- en informele zorg Lemelerveld

Stichting Hospice en Logeerhuis Sam ontvangt subsidie voor het scholen van vrijwilligers in palliatieve en informele zorg. Deze vrijwilligers zullen gasten verzorgen en ondersteunen in het hospice en logeerhuis, dat naar verwachting in maart 2024 zijn deuren opent.

Initiatiefnemers die ook een project of activiteit willen realiseren, kunnen tot 15 augustus 2024 een subsidieaanvraag indienen.