Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed biedt kansen voor vastgoedeigenaren in Dalfsen

26 dagen geleden gepubliceerd

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de gemeente Dalfsen kunnen profiteren van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is deze regeling ontworpen om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren en financieel te ondersteunen.

Verduurzaming ondersteund

De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning voor maatregelen die energiebesparing bevorderen. Denk hierbij aan isolatie, het plaatsen van zonnepanelen, en het installeren van energiezuinige verwarmings- en verlichtingssystemen. Het doel is om gebouwen energie-efficiënter te maken en zo bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Voorwaarden voor aanvragen

Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000 bij het uitvoeren van 1, 2 of 3 maatregelen en minimaal € 25.000 bij een integraal project. In alle gevallen is het maximum € 1,5 miljoen. De startdatum van de subsidie is 3 juni 2024. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 oktober en vanaf 20 mei kunnen aanvragen al worden voorbereid.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het is belangrijk om deze voorwaarden goed door te nemen voordat een aanvraag wordt ingediend.

Ontzorgingsprogramma voor duurzaamheid

Sinds 2021 biedt het Rijk eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed ondersteuning bij verduurzaming. Dit gebeurt via het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Het programma biedt advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches en projectfacilitatoren brengen de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart met een energieadvies. Meer informatie over dit programma is te vinden op de website van Nieuwe Energie Overijssel.

De verwachting is dat de subsidiepot zeer snel op is, dus geïnteresseerden worden aangemoedigd om hun aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Meer informatie over de regeling en het aanvraagproces is te vinden op de website van RVO. Er wordt ook een webinar gehouden op 21 maart waarin de regeling wordt toegelicht.