Toegankelijke winkels en restaurants in Losser nu beter te vinden dankzij app

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeente Losser neemt deel aan de ‘MKB toegankelijke route’ in de app “Ongehinderd”. Deze app brengt de toegankelijkheid van winkels en restaurants voor mensen met een beperking in kaart.

Wat is de Ongehinderd app?

De organisatie Ongehinderd focust zich op de toegankelijkheid van organisaties in Nederland. Ze houden rekening met aspecten zoals de breedte van de voordeur, de aanwezigheid van opstapjes, en de leesbaarheid van winkelnaamborden. Gemeente Losser is sinds kort ook in deze app te vinden.

In de app worden alle restaurants en winkels vermeld die hebben meegewerkt aan een toegankelijkheidsonderzoek van Ongehinderd. Eén van de winkels die hieraan deelnam was Peter’s Wooncomfort in Losser, een winkel die zeer toegankelijk bleek te zijn voor mensen met een beperking.

De meerwaarde van de app

Jeanette Davina, een rolstoelgebruiker uit de gemeente Losser, heeft ondernemers benaderd met de vraag of zij deel wilden nemen aan de MKB toegankelijke route. Voor Jeanette, maar ook voor anderen met een rolstoel, rollator of een audio- of visuele beperking, is de app een waardevol hulpmiddel. Het stelt hen in staat om van tevoren te zien of een winkel of restaurant toegankelijk is, en of er bijvoorbeeld een grotere paskamer of invalidetoilet aanwezig is.

Oproep aan ondernemers

Wethouder Marian Oosterbroek en Jeanette Davina brachten samen een bezoek aan Peters’ woonwinkel om hem persoonlijk te bedanken voor zijn deelname aan het toegankelijkheidsonderzoek. Wethouder Oosterbroek onderstreepte het belang van toegankelijkheid en nodigde alle ondernemers die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek uit om zich aan te melden. De experts van Ongehinderd geven ook handige tips over hoe kleine veranderingen al een groot verschil kunnen maken in de toegankelijkheid van een winkel of restaurant.

De app “Ongehinderd” is te downloaden in de App- of Playstore. Door ‘Losser’ in te typen bij ‘zoeken’, worden de MKB toegankelijke winkelroute en de MKB toegankelijke horecaroute in de gemeente zichtbaar. Ondernemers uit de gemeente Losser die een toegankelijkheidsonderzoek willen laten doen, worden aangemoedigd om zich aan te melden.