Uitgifte bouwkavels De Klimboom: Een belangrijke stap in uitvoering gebiedsagenda Boskamp

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente werkt samen met inwoners en stakeholders aan een gebiedsaanpak voor de Boskamp. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is de gebiedsagenda, die de leidraad vormt voor toekomstige ontwikkelingen. Een van de agendapunten komt nu tot uitvoering: het college van burgemeester en wethouders heeft het uitgifteprotocol voor de verkoop van bouwkavels op de plek van de voormalige basisschool De Klimboom vastgesteld.

Bouwplannen op voormalige schoollocatie

De gemeente is van plan om de grond van de voormalige basisschool De Klimboom uit te geven voor de bouw van 17 nieuwbouwwoningen. Vier kavels worden verkocht aan SallandWonen voor sociale huurders met een binding aan Olst-Wijhe. Negen kavels worden verkocht aan jongeren van de CPO-vereniging Boskamp.

Vier overgebleven kavels Dahliastraat

Er zijn vier overgebleven kavels aan de Dahliastraat. De gemeente is op zoek naar een aannemer of bouwbedrijf om hier vier betaalbare beneden- en bovenwoningen te realiseren. Deze bouwgrond wordt verkocht via inschrijving. De inschrijver moet een schetsplan voor de woningen bijvoegen dat past bij de dorpse structuur van de Boskamp. Ook moet de verkoopprijs vallen binnen de aangegeven betaalbaarheidsgrenzen.

Procedure verkoop bij inschrijving

Geïnteresseerde bouwers kunnen tot 1 mei 2024 om 12.00 uur inschrijven. Alleen inschrijvingen die voldoen aan de voorwaarden worden in overweging genomen. De voorlopige gunning vindt eind mei of begin juni 2024 plaats met als doel om in juli of augustus 2024 de koopovereenkomst te ondertekenen.

Vervolg De Klimboom-locatie

De Klimboom-locatie krijgt binnenkort de bestemming ‘wonen’. Het ontwerp bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in april een besluit om het bestemmingsplan vast te stellen. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting eind 2024.

Uitdagingen in de levering van elektra en water

Een uitdaging in dit bouwproject is de levering van elektra en water. De wachttijden voor elektra zijn de laatste tijd sterk opgelopen. De oplevering van de woningen is mede afhankelijk van deze leveringen.

Bijdrage aan leefbaarheid Boskamp

Met de herontwikkeling van De Klimboom naar woningen wordt een mooie bijdrage geleverd aan de uitvoering van de gebiedsagenda en daarmee aan de leefbaarheid van de Boskamp.