Concept Warmteprogramma gemeente Dalfsen ter inzage

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

Stap voor stap van het aardgas af

Het concept Warmteprogramma van de gemeente Dalfsen is nu openbaar en ligt vanaf vandaag ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden hebben tot 15 april 2024 de mogelijkheid om feedback te geven op het plan. Het Warmteprogramma beschrijft hoe de gemeente stapsgewijs haar gebouwen aardgasvrij wil maken. Dit heeft invloed op de woningen van inwoners.

Het Warmteprogramma is een stappenplan om de gebouwen in de gemeente geleidelijk aardgasvrij te maken. Het is deels ontwikkeld op basis van vragen die de afgelopen twee jaar door inwoners zijn gesteld. Volgens wethouder André Schuurman is de input van de inwoners essentieel, omdat aardgasvrij wonen gevolgen heeft voor iedereen. Het programma laat zien wat de inwoners zelf kunnen doen, maar ook hoe de gemeente hen hierbij ondersteunt.

Inzage en feedback

Het concept van het Warmteprogramma kan online worden bekeken en ligt ook fysiek ter inzage op verschillende locaties in de gemeente, waaronder het gemeentehuis van Dalfsen. Inwoners en belanghebbenden kunnen tot 15 april 2024 feedback geven. Het definitieve Warmteprogramma wordt eind april 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Voortbouwen op de Transitievisie Warmte

Het Warmteprogramma van Dalfsen bouwt voort op de eerder vastgestelde Transitievisie Warmte, getiteld “Samen onderweg naar duurzame warmte in Dalfsen”. Deze visie werd op 29 november 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nationaal Klimaatakkoord

Het streven naar aardgasvrije woningen en gebouwen komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Dit akkoord stelt dat in Nederland in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij moeten zijn. Dit is onderdeel van een grotere strategie om energie te besparen en over te schakelen op duurzame warmte en elektriciteit.