Eén Wijkverbeterplan Voor Glinde-Hooiland

4 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Oldenzaal heeft de afgelopen maanden de wijkbewoners van Glinde-Hooiland gevraagd naar hun dromen en ideeën voor de wijk. De bewoners konden meedenken over zowel ruimtelijke als sociale thema’s. De verzamelde ideeën zijn verwerkt in een wijkverbeterplan voor Glinde-Hooiland. Het doel van dit plan is om de wijk klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen en klimaatveranderingen.

Samenwerken Aan Wijkverbeterplan

De gemeente heeft samengewerkt met partners zoals Cogas, WBO Wonen, Impuls, Wijkracht en Vitens, en de wijkbewoners om het wijkverbeterplan op te stellen. Door de inbreng van de bewoners en de kennis van professionals, zijn er uitgangspunten geformuleerd voor het wijkverbeterplan. De komende 10 tot 15 jaar staat er veel op de planning voor Glinde-Hooiland, waaronder wegen, verlichting en ondergrondse leidingen. De gemeente wil deze werkzaamheden slim aanpakken door ze te combineren en samen te werken met partners.

Waarom Eén Wijkverbeterplan?

Glinde-Hooiland is een sterk versteende wijk met weinig ruimte voor water en groen. Door klimaatveranderingen worden problemen zoals droogte, wateroverlast en hittestress steeds groter in Oldenzaal. De gemeente wil daarom de wijk herinrichten om deze problemen te verminderen. Daarnaast wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid van de wijk verbeteren. Het wijkverbeterplan is bedoeld om de kansen op zowel ruimtelijk als sociaal gebied slim en efficiënt te benutten.

Vaststellen Wijkplan en Extra Budget

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het wijkverbeterplan vast te stellen. Daarnaast is er een extra budget nodig om het plan uit te voeren. Het college vraagt de raad om de financiële gevolgen van de uitvoering van het wijkverbeterplan te beoordelen als nieuw beleid bij de Kadernota 2025. Wanneer het extra budget beschikbaar is en het wijkverbeterplan is goedgekeurd door de raad (raadsvergadering 22 april), wordt er begonnen met de uitvoering van het plan op straatniveau.