Zwembaden Gerner en De Meule in Dalfsen worden gasloos verwarmd

4 maanden geleden gepubliceerd

Verduurzaming van gemeentelijke zwembaden

In de gemeente Dalfsen worden de zwembaden Gerner en De Meule voortaan verwarmd met behulp van warmtepompen. Dit in plaats van aardgas, wat niet duurzaam is. De overstap naar warmtepompen vermindert de CO~2~ uitstoot en bespaart energie. De werkzaamheden zijn al in volle gang.

Tegen het nieuwe zwemseizoen dat eind april begint, worden de zwembaden, de douches en de binnenruimtes volledig verwarmd door de warmtepompen. De oude gasinstallaties zijn al verwijderd en de gasaansluitingen van de zwembaden zijn door nutsbedrijven gedemonteerd om plaats te maken voor de warmtepompen.

Met deze verandering zet de gemeente Dalfsen een grote stap in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Bovendien wordt de mogelijkheid voor een collectief warmtesysteem voor zowel de sportparken als zwembad Gerner verder onderzocht.

Transitievisie Warmte

Deze verandering is in lijn met het Nationaal Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd. Hierin is afgesproken dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij zullen zijn. Dit houdt in dat er gebruik gemaakt wordt van isolatie en duurzame warmte en elektriciteit.

In dit kader heeft de gemeente Dalfsen de ‘Transitievisie Warmte’ opgesteld. Hierin heeft zij beschreven wat de eerste stappen zijn op de route naar gasvrije woningen en gebouwen. Het gasloos maken van de zwembaden Gerner en De Meule is een van deze stappen.