Zwollenaren scheiden meer afval: 40% minder restafval dan vorig jaar

9 maanden geleden gepubliceerd

In de eerste helft van dit jaar gooiden de inwoners van Zwolle 5 miljoen kilo minder restafval in de container dan in de eerste helft van vorig jaar. Deze daling is voornamelijk te danken aan de invoering van het tarief op restafval, dat heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van het restafval in Zwolle.

Doelstelling binnen bereik

Als deze trend doorzet, is de kans groot dat Zwolle de doelstelling van 100 kilo restafval per persoon haalt. Vorig jaar belandde er 164 kilo restafval per persoon in de container, dit jaar wordt verwacht dat dit aantal zal dalen tot 96 kilo. Dat komt neer op een daling van ruim 40%.

Toename in afvalscheiding

Zwollenaren zijn dit jaar veel meer afval gaan scheiden. Hierdoor is de hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen, zoals gft, pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en oud papier en karton, toegenomen. Deze grondstoffen kunnen nu hergebruikt worden. Vorig jaar werd ongeveer de helft van al het huishoudelijk afval in Zwolle gescheiden, dit jaar zal naar verwachting 66% van het afval gescheiden worden.

Tarieven omlaag in 2024

Door de toename in afvalscheiding, dalen ook de verwerkingskosten voor restafval. Dit leidt naar verwachting tot een besparing van 1 miljoen euro dit jaar. Ondanks extra investeringen om de afvalscheiding te bevorderen, zijn de totale kosten dit jaar lager. Dit betekent dat er ruimte is om de afvalstoffenheffing voor huishoudens in 2024 te verlagen. Het tarief voor het weggooien van een zak restafval in de ondergrondse container zal dalen naar € 1,65 (was € 1,70).

Ook het vaste tarief zal gemiddeld dalen. Het college stelt voor om de vaste bijdragen vanaf 2024 anders te verdelen tussen een- en meerpersoonshuishoudens. Hierdoor zullen eenpersoonshuishoudens volgend jaar minder betalen voor de vaste kosten. De variabele kosten, die afhankelijk zijn van het aantal aanbiedingen, komen daar nog bovenop. De gemeenteraad zal de definitieve tarieven voor 2024 in december vaststellen.